Propozice běhu  "Desítka" 2018 - 5. ročník

 

Pořadatel:           Spartak Žebrák, z.s.

Termín a místo:  Neděle 12. srpna 2018 - start a cíl u ZŠ Žebrák  - start cca v 10:10 hodin

Časový limit:       90 minut

Popis tratě:          Po startu se běží po trase Ž25 (bez 2 okruhů na Sídlišti) na Opyš, kde se vbíhá do lesa.

                            Po proběhnutí lesem po zpevněných lesních cestách se vybíhá na cestu mezi pole,

                            která se nad Bzovou napojuje na trasu Ž25. Dále je již trasa společná až do cíle do Žebráka.

                            Na lesních křižovatkách budou pořadatelé.Trať je kopcovitá.

                            Na trati je možno využít občerstvovací stanici Ž25 ve Bzové a v cíli.

 

Startují:                Všichni řádně prezentovaní běžci (muži i ženy starší 15 let) . Běžci odpovídají za svůj zdravotní stav

                            a startují na vlastní nebezpečí.
                            U běžců do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Přihlášky:            Přihlašování předem https://vysledky.irontime.cz/prihlaska1296/

                       Nebo v den konání běhu v závodní kanceláři v době od 8:00 do 9:15 hodin.  

 

Ubytování:          Možno ze soboty na neděli v tělocvičně Základní školy ve vlastním spacáku - zdarma.

 

Startovné:          Při přihlášení předem a úhradě předem na účet 100 Kč.

                                 - Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za neplatnou

                          Při přihlášení a platbě na místě v den konání závodu - 150 Kč.

Startovné zdarma:

                                    Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.

                           Členové Spartak Žebrák, z.s. - POUZE při přihlašování předem! Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky.

 

Tričko:               Při přihlášení předem je možné objednat si tričko Ž25 - cena: 130Kč

 

Oběd:                Při přihlášení předem je možné objednat si oběd. Cena pro běžce je 60 Kč.

 

Kategorie:          Nejsou vyhlášeny

 

Odměny:            První tři muži a první tři ženy obdrží drobné ceny.

                        Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).

 

Závodní kancelář: Neděle 12. srpna 2018 od 8:00 do 9:15 hodin v Kulturním klubu Žebrák

 

Časový program:     8:00 - 9:15   prezentace

                             10:10              start 

                             11:15 - 12:00 oběd (pouze objednané)

                             12:00             vyhlášení výsledků

 

Poznámka:      Běžci mohou využít zázemí (šatny, toalety, sprchy) v Základní škole

 

Vedoucí tratě: Ing. Barbora Krejčová

Ředitel závodu: Ing. Veronika Krejčová