Propozice běhu  "Desítka" 2022 - 9. ročník

 

Pořadatel:           Spartak Žebrák, z.s.

Termín a místo:  Neděle 14. srpna 2021 - start a cíl u ZŠ Žebrák (Sídliště)  - start cca v 10:10 hodin

Časový limit:       90 minut

Popis tratě:          Po startu se běží po trase Ž25 (bez 2 okruhů na Sídlišti) na Opyš, kde se vbíhá do lesa.

                            Po proběhnutí lesem po zpevněných lesních cestách se vybíhá na cestu mezi pole,

                            která se nad Bzovou napojuje na trasu Ž25. Dále je již trasa společná až do cíle do Žebráka.

                            Na lesních křižovatkách budou pořadatelé.Trať je kopcovitá.

                            Na trati je možno využít občerstvovací stanici Ž25 ve Bzové a v cíli.

 

Startují:                Všichni řádně prezentovaní běžci (muži i ženy starší 15 let) . Běžci odpovídají za svůj zdravotní stav

                            a startují na vlastní nebezpečí.
                            U běžců do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Přihlášky:            Pouze přihlašování předem je spuštěno, bude ukončeno 9. srpna

                          Počet startujících je omezen

                      

Ubytování:          Pořadatel nemůže v letošním roce zajistit

 

Startovné:          Při přihlášení předem a úhradě předem na účet 150 Kč.

                                 - Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za neplatnou

                    

                                    Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.

                            Členové Spartak Žebrák, z.s. - Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky!


Kategorie:          Nejsou vyhlášeny

 

Odměny:            První tři muži a první tři ženy obdrží drobné finanční ceny.

                        Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého  běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).

 

Závodní kancelář: Neděle 14. srpna 2022 od 8:00 do 9:15 hodin v Kulturním klubu Žebrák

 

Časový program:     8:00 - 9:15   prezentace

                             10:10              start 

                             12:00             vyhlášení výsledků

 

Poznámka:      Běžci mohou využít zázemí (šatny, toalety, sprchy) v Základní škole

 

Vedoucí tratě: Ing. Barbora Elgerová

Ředitel závodu: Ing. Šárka Krejčová