Přihlašování na letošní ročník Žebráké pětadvacítky a desítky bude spuštěno dne 1. června 2019.

Vámi objednanou velikost trička garantujeme při přihlášení a zaplacení startovného 
nejpozději do 25. června 2019.