Neuhrazené startovné

12.08.2015 10:44

Kdo neuhradil startovné předem a je přihlášen, bude hradit startovné na místě 230 Kč.