Propozice 36. ročníku

 

Pořadatel:

Spartak Žebrák, z.s.
 

Ve spolupráci:

Města Žebrák, ZŠ a Školní jídelny v Žebráku, KK Žebrák, , STŘELA Žebrák, z.s. 


Termín a místo:

Neděle 13. srpna 2017
start v 9:00 hod. pro kategorie D,E, I a J   u ZŠ v Žebráku  (start nutno nahlásit v závodní kanceláři při prezenci)

          (u kategorie D  je možno akceptovat i start v 10.00 hod., pokud je očekávaný čas pod 3 hodiny)

start v 10:00  hod. pro ostatní kategorie    u ZŠ v Žebráku
 

Popis tratě:

Start a cíl je u ZŠ. Po startu se běží 2 okruhy kolem sídliště po 550 m, dále pak po klidných okresních a lesních cestách křivoklátských lesů. Trať je kopcovitá se stoupáním do 10. km, pak do cíle převážně klesá. Občerstvení je před 10., po 15. a po 21. km. Viz. mapa a převýšení tratě

Startují:

Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice, mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášování:
- předem - https://vysledky.irontime.cz/prihlaska1141/ nejpozději do 6. srpna 2017

- v závodní kanceláři před závodem

Dotazy:
adresa:   Šárka Krejčová, Žebrák 272

mobil:     702 205 862
e-mail:   zebracka25@seznam.cz
 

Závodní kancelář:
V sobotu 12. srpna od 14:00 do 19:00 a v neděli 13. srpna od 7:00 do 9:15 v Kulturním klubu 
 

Ubytování:

Pořadatelé mohou zajistit ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Žebrák na žíněnkách (vlastní spacák). O ubytování je možno požádat mailem, popř. osobně domluvit v závodní kanceláři.

 

Startovné:

Částka 300 Kč při přihlášení předem a zaplacení ihned po přihlášení na účet.

Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška 

Částka 400 Kč při přihlášení a platbě na místě.

Startovné zdarma: 

- Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.

- Členové Spartak Žebrák, z.s. - POUZE při přihlašování předem! Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky.

Starovné zdarma nezahrnuje tričko.

Kategorie:

MUŽI: A 15 - 39 let
  B 40 - 49 let
C 50 - 59 let
D 60 - 69 let
E 70 let a starší
ŽENY: F 15 - 39 let
  G 40 - 49 let
H 50 - 59 let
I 60 - 69 let
J 70 let a starší

 

V každé kategorii budou odměněni první tři.  

 

Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny při minimálním počtu 5 běžců v této kategorii (toto omezení se netýká kategorií E, I a J)

Výše minimálních odměn  (jejich výše se může jen zvyšovat v závislosti na jednání se sponzory)

     Celk.poř.muži    A          B          C           D           E            Celk.pořadí ženy     F          G          H         I         J

1.        10000       750     750       750        750         750                 8000            750         750      750     750     750

2.          6000       600     600       600        600         600                 5000            600         600      600     600     600

3.          4000       450     450       450        450         450                 3000            450         450      450     450     450

4.          2000

5.          1500

6.          1000

7.           800

8.           600

9.           400

10.         300

Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).

Držitel nového mužského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč

Držitelka nového ženského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč

 

Tombola je losována pouze z běžců, kteří o to projeví zájem, a to vhozením lístečku se svým číslem do připravené krabice.

První cena je finanční hotovost 2.000 Kč, ostatní ceny jsou věcné.

 

Časový pořad:

 

7:00 - 9:15 prezentace závodníků
9:00 start závodu na 25 km pro kategorie D,E,I,J
10:00 start závodu na 25 km pro všechny
ostatní kategorie
 
od 11:30 oběd
(pro závodníky na 25 km zdarma)
 
13:00 slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a losování tomboly

 

 

 

 

 

 

 

Patron závodu: Mgr. Daniel Havlík - starosta města Žebrák

Ředitel závodu: Ing. Veronika Krejčová