Propozice 41. ročníku

 

Pořadatel:

Spartak Žebrák, z.s.
 

Ve spolupráci:

Města Žebrák, ZŠ, KK Žebrák,  STŘELA Žebrák, z.s. 


Termín a místo:

Neděle 14. srpna 2022
start v 9:00 hod. pro kategorie D,E, I a J   u ZŠ v Žebráku  (start nutno nahlásit v závodní kanceláři při prezenci)

          (u kategorie D  je možno akceptovat i start v 10.00 hod., pokud je očekávaný čas pod 3 hodiny)

start v 10:00  hod. pro ostatní kategorie    u ZŠ v Žebráku
 

Popis tratě:

Start a cíl je u ZŠ (Sídliště). Po startu se běží 2 okruhy kolem sídliště po 550 m, dále pak po klidných okresních a lesních cestách křivoklátských lesů. Trať je kopcovitá se stoupáním do 10. km, pak do cíle převážně klesá. Občerstvení je před 10., po 15. a po 21. km. Viz. mapa a převýšení tratě

Startují:

Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice, mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášování:
- pouze předem - přihlašování je spuštěno, bude ukončeno 9. srpna

- počet startujících je omezen

Dotazy:
adresa:   Šárka Krejčová, Žebrák 272

mobil:     602 310 314
e-mail:   spartak.zebrak@email.cz
 

Závodní kancelář:
V neděli 14. srpna od 7:30 do 9:15 v Kulturním klubu 
 

Ubytování:

V letošním roce není možné zajistit.

 

Startovné:

Částka 400 Kč při přihlášení předem a zaplacení ihned po přihlášení na účet.

Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za zrušenou.

 

Startovní balíček:

 - startovní číslo s čipem

 - špendlíky

 - tričko

 - poukázka na oběd 

 - poukázka na 1 pivo (alko/nealko)

 

Startovné zdarma: 

- Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.

- Členové Spartak Žebrák, z.s. - Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky!Kategorie:

MUŽI: A 15 - 39 let
  B 40 - 49 let
C 50 - 59 let
D 60 - 69 let
E 70 let a starší
ŽENY: F 15 - 39 let
  G 40 - 49 let
H 50 - 59 let
I 60 - 69 let
J 70 let a starší

 

V každé kategorii budou odměněni první tři.  

 

Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny při minimálním počtu 5 běžců v této kategorii (toto omezení se netýká kategorií E, I a J)

V každé kategorii obdrží první 3 drobnou finanční cenu. 

Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).

Držitel nového mužského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč

Držitelka nového ženského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč

 

Tombola je losována pouze z běžců, kteří o to projeví zájem, a to vhozením lístečku se svým číslem do připravené krabice.

První cena je finanční hotovost 5.000 Kč, ostatní ceny jsou věcné.

 

Časový pořad:

 

7:30 - 9:15 prezentace závodníků
9:00 start závodu na 25 km pro kategorie D,E,I,J
10:00 start závodu na 25 km pro všechny
ostatní kategorie
 
   
 
13:00 slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a losování tomboly

 

 

 

 

 

 

Patron závodu: Mgr. Daniel Havlík - starosta města Žebrák

Ředitel závodu: Ing. Šárka Krejčová - předseda Spartak Žebrák, z.s.